Tapahtumien muistiot

<< Palaa
06

Valtiovarainministeriön entinen alivaltiosihteeri, ruutiukkoveli Juhani Kivelä piti Ruutiukoille esitelmän 6.2 aiheenaan "Hiljainen hälytys: Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012–2014". Se perustui hänen vuosi sitten tekemäänsä samannimiseen väitöskirjaan, joka hyväksyttiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 26.2.2016. Se oli jo toinen hänen eläkkeellä ollessaan tekemänsä väitöskirja. Ensimmäinen oli hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja "Valtiokonsernin talousohjauksen tila - tuki vai taakka?" Se tarkastettiin Tampereen yliopistossa  12.3.2010.

 

Nimi Hiljainen hälytys johtuu Mäntässä sodan aikana olleesta tavasta nostaa punainen pallo tehtaan konttorin lipputangon puoleen väliin, kun ilmahyökkäys oli odotettavissa, mutta ei ollut varma. Se oli ihmisille hiljainen hälytys ja varsinaisessa ilmahälytyksessä pallo nostettiin tangon huippuun ja hälytyssireenit soivat. Tästä on kuva väitöskirjan kannessa.

Väitöskirjaa laatiessaan Kivelä kysyi, miltä häiriötilanteiden hallinnan tila näyttää käytännön toimivaltaisten viranomaisten näkökulmasta 2000-luvulla tehtyjen hallinnonuudistusten ja turvallisuusympäristömuutosten jälkeen. Kysymykseensä hän etsi vastausta haastattelemalla henkilökohtaisesti yhteensä 130 maan eri alueiden ja keskushallinnon turvallisuustoimijaa.

Väitöskirjassa kritisoitiin erityisesti viranomaisten, kuntien ja vapaaehtoisten yhteistyön puutetta häiriötilanteissa, vaikka kukin osapuoli toimii sinänsä hyvin. Esitelmässä käsiteltiin kaavioiden perusteella turvallisuuden hallintajärjestelmän yleisrakennetta sekä häiriöiden ja kriisien operatiivista hallintaa. Lopuksi käsiteltiin turvallisuuden hallintaa nykypäivänä ja tulevien maakuntien osuutta siinä. Maakuntien rooli turvallisuuden hallinnassa on toistaiseksi jäänyt julkisuudessa pahasti soten varjoon. Esitelmän pääkohdat ovat nähtävissä tästä linkistä.


Esitelmää kuuntelemassa oli noin 70 ruutiukkoa ja esitelmän jälkeen syntyi vilkas keskustelu. Keskustelussa nousi esiin vuonna 2010 julkaistu Hallbergin komitean mietintö, johon turvallisuuden hallintajärjestelmä on tähän asti pitkälle perustunut. Mietinnön tiivistelmän voi lukea  tästä linkistä.

 

Esitelmöitsijälle annettiin kiitokseksi Carl Gustaf Mannerheimin tiedusteluraportti hänen vuosina 1906-1908 tekemästään matkasta Kiinaan.

Teksti: Ilkka Mäntyvaara

Kuvat: Markku Rauhalahti

 

Alivaltiosihteeri Juhani Kivelä: Hiljainen hälytys - yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila