Tapahtumien muistiot

<< Palaa
12

Ruutiukkoveli Pentti Väänänen kertoi puolustusvoimien hankkeista, joiden tarkoituksena on korvata ilmavoimien nykyiset Hornet-hävittäjät (HX-hanke) ja useita merivoimien aluksia (Laivue 2020 -hanke). Esitelmän kalvot  ovat nähtävissä tästä linkistä.

Aluksi esitelmän pitäjä käsitteli puolustusvoimien suorituskyvyn rakentamista ja ylläpitoa, jossa merkittävä osa on puolustusvoimien logistiikkalaitoksella. Se suorittaa materiaalihankinnat saamiensa toimeksiantojen mukaan ja vastaa yhdessä puolustushaarojen ja teollisten sopimuskumppanien kanssa myös kaluston ylläpidosta ja tarvittaessa päivittämisestä.

1990-luvulla hankittuihin Hornet-hävittäjiin on tehty niiden elinkaaren turvaamiseksi kaksi päivitystä, joissa on hankittu myös uusia asejärjestelmiä. Tästä huolimatta niiden elinkaari on lopussa vuoden 2030 vaiheilla, joten uusia hävittäjiä on sitä ennen hankittava.  Vuoden 2017 puolustusselonteko antaa perustan HX-hankkeelle, jossa Hornetien poistuva suorituskyky korvataan täysimääräisesti uusilla monitoimihävittäjillä. Niiden tulee olla käytössä vähintään 30 vuotta. Parhaillaan on vertailussa viisi eri konetyyppiä ja periaatepäätös hankinnasta pyritään saamaan v. 2019 vaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan. Lopullinen hankintapäätös on tarkoitus tehdä v. 2021. Koneiden taistelukyky riippuu ratkaisevasti niihin tulevista asejärjestelmistä, sillä hävittäjä on oikeastaan vain asejärjestelmien kuljetusalusta.

Lopuksi esitelmän pitäjä käsitteli lyhyesti Laivue 2020 hanketta, jonka tarkoituksena on taata Suomen meripuolustuskyvyn säilyminen. Uusilla taistelualuksilla korvataan seitsemän käytöstä poistuvaa taistelualusta.

 

Esitelmää kuuntelemassa oli kuutisenkymmentä ruutiukkoa ja se herätti keskustelua ja kommentteja. Erityisesti ruutiukkoveli Aarno Liusvaaran kommentit selvensivät monta asiaa.

 

Sadanpäämies kiitti esitelmöitsijää Normandian maihinnoususta kertovalla kirjalla.

 

Kokouksen alussa esittäytyi uusi ruutiukkoveli hammaslääkäri Allan Lindberg.

Teksti: Ilkka Mäntyvaara

Kuvat: Timo Tulosmaa

Eversti evp Pentti Väänänen: HX-hanke ja Laivue 2020 -hankinta